EduCare

EduCare een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften

EduCare is een stichting voor speciaal onderwijs. Er zijn zes scholen die bij EduCare horen. Onder aan deze site kunt u doorklikken naar elke school. Wij vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Soms lukt dat (tijdelijk) niet op de gewone basisschool of in het gewone voortgezet onderwijs. Kinderen die meer hulp nodig hebben of die een extra veilige schoolomgeving nodig hebben, kunnen op één van de scholen van EduCare terecht.

Wij bieden gespecialiseerd onderwijs voor kinderen die (zeer) moeilijk kunnen leren of die gedragsmoeilijkheden hebben. Soms is het een combinatie van beide problemen. Onze leraren zijn speciaal opgeleid om deze kinderen te helpen. Ook hebben we op onze scholen onderwijsassistenten en specialisten (orthopedagoog, logopedist, etc) die het mogelijk maken om de kinderen een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat te bieden. We werken samen met twee samenwerkingsverbanden en daarnaast met zorginstellingen, jeugdzorg, gemeenten en maatschappelijk werk. Daardoor is alles aanwezig om elk kind te bieden wat het nodig heeft. Kwetsbare kinderen zijn bij ons in goede handen.

Copyright 2023 Educare Harderwijk