Wat doet EduCare?

EduCare verzorgt speciaal onderwijs in Harderwijk en omgeving en is het bevoegd gezag van drie scholen voor Speciaal Basisonderwijs, twee scholen voor onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en één school voor Praktijkonderwijs. Drie scholen staan in Harderwijk, twee scholen in Nunspeet en één school in Nijkerk. Er zijn ook lesplaatsen in Zeewolde en Ermelo.

EduCare heeft als uitgangspunt, inspiratie en bron: de Bijbel als Gods woord, die de grondslag vormt van waaruit EduCare haar doelstellingen realiseert. Onderwijs en opvoeding in de van EduCare uitgaande scholen worden in deze geest en vanuit deze inspiratie gegeven.

Bestuur en raad van toezicht

Het bestuur van EduCare bestaat uit één persoon: de heer J. (Jan) Lindemulder.img_0061

De raad van toezicht ziet toe op het bestuur en bestaat uit viij deskundigen:

  • mevrouw E. (Esther) Heutink – voorzitter
  • de heer W. (Wilfred) Juurlink
  • de heer M. (Marten) Beeftink
  • de heer E.J. (Evert Jan) Slootweg
  • mevrouw M. (Mirjam) Wildekamp

Het directieberaad is het belangrijkste beleidsvormende orgaan van EduCare en bestaat uit de zes directeuren van de scholen en de bestuurder.

 

Copyright 2023 Educare Harderwijk