Het ExpertisePunt

Het ExpertisePunt is een samenwerking tussen Stichting Volare & Stichting EduCare met als doel hulp te bieden bij complexe (leerling) vragen op het gebied van ontwikkeling, leren  en gedrag in het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Door hoogwaardige expertise en kennis laagdrempelig beschikbaar te stellen, onderzoek, advies en ondersteuning te bieden, wensen en kansen in de regio op te pakken en samen met alle betrokkenen een dekkend netwerk te creëren, vanuit de gedachte dat ieder kind recht heeft op Passend Onderwijs zo nabij mogelijk.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.hetexpertisepunt.nl

Hier vindt u alle informatie en downloads voor het aanvragen van onderzoeken, advies, begeleiding en scholing.

Copyright 2020 Educare Harderwijk