Jaarverslag 2017

In het kader van transparantie publiceert EduCare het jaarverslag 2017 op haar website.

Jaarverslag EduCare 2017
Jaarrekening EduCare 2017