Onderzoek

EduCare biedt – samen met de Dr. A. Verschoorschool (cluster 4, Nunspeet) en de Van der Reijdenschool (SBO, Epe) – in het centrum voor onderwijs, onderzoek & begeleiding, expertise aan het reguliere onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is dat wij goed onderwijs voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften willen realiseren in het primair en voortgezet onderwijs. Dit kan zijn op  één van onze scholen, maar ook door het bieden van ambulante begeleiding, training of coaching binnen het reguliere onderwijs.

In principe kunt u met iedere vraag bij ons terecht: wij verkennen de vraag en als wij zelf niet over de gevraagde expertise beschikken, gaan wij met en voor u op zoek naar een aanbieder die een antwoord op uw vraag kan geven.

Bij vragen die betrekking hebben op de schoolontwikkeling maken wij gebruik van het volgende model:

s

Bij vragen over leerlingen gaan we uit van het handelingsgericht werken (HGW).

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met de coördinator van het centrum voor onderwijs, onderzoek & begeleiding: Jantienus Ymker, 06-20741170; expertise@educare-harderwijk.nl

Copyright 2018 Educare Harderwijk