Scholen

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Het personeel van EduCare verzorgt speciaal basisonderwijs (SBO) op vier locaties: “De Springplank” in Harderwijk, “De Springplank” in Zeewolde, “De Arend” in Nunspeet en de Koningin Emmaschool te Nijkerk. Kinderen met leer-en gedragsmoeilijkheden kunnen door de basisschool verwezen worden naar het SBO. Als de kinderen op basis van een uitgebreid dossier een toelatingsverklaring hebben gekregen van het samenwerkingsverband Zeeluwe, kunnen ze bij één van de scholen voor SBO aangemeld worden.

Het grootste deel van de kinderen  op het SBO gaat uiteindelijk naar het VMBO. Een kleiner deel wordt  verwezen naar het Praktijkonderwijs.

Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)

Educare verzorgt in twee scholen onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML). De Lelie staat in Harderwijk en Ermelo. De Wingerd in Nunspeet. Kinderen van 4 tot 20 jaar ontvangen hier onderwijs en worden hier voorbereid op een plekje in de maatschappij; soms in het bedrijfsleven en soms op een beschermde werkplek of dagverblijf. Kinderen kunnen toegelaten worden door de toelatingscommissie van een samenwerkingsverband. Als deze commissie een toelatingsverklaring afgeeft kan het kind op de school voor ZML aangemeld worden.

Praktijkonderwijs (PRO)

Mijnschool” is een school voor Praktijkonderwijs  aan kinderen van 12 t/m 18 jaar. Het woord zegt het al: de kinderen worden opgeleid voor de praktijk. Leren werken in de praktijk is belangrijker dan veel theorie, hoewel we aan dit laatste niet helemaal kunnen ontkomen. Met behulp van de school zoeken de leerlingen een bedrijf waar ze kunnen stage lopen. Vaak kunnen ze daar blijven werken. Een aantal kinderen leert na het PRO verder op het Middelbaar Beroepsonderwijs.

De regionale verwijzingscommissie (RVC) besluit op basis van een uitgebreid dossier en het advies van de basisschool of leerlingen teogelaten wordt tot het PRO.

Copyright 2023 Educare Harderwijk